país
provincia
ciudad
área de estudios
idioma del curso
tipo de universidad - Polonia  
estatus de la universidad  
Gdańsk, Polonia

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego można bez obawy nazwać "najdłuższym" z wydziałów "najdłuższego" uniwersytetu w Europie. Oficjalny adres - Al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia - okazuje się być mylącym. W rzeczywistości wydział rozrzucony jest na terenie Trójmiasta i okolic.
Privacy Policy