Varsovia (Warszawa), Polonia

Facultad de Derecho y Administración

Wydział Prawa i Administracji

Área de estudios: derecho

Contacto:

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137, 513 382 871
rekrutacja@aszwoj.onmicrosoft.com
Privacy Policy